Nabídka služeb

Zajišťování dotací

 • kompletní příprava žádosti o dotaci a další administraci dotace
 • podpora při výběru vhodného dotačního programu a titulu
 • optimalizaci záměrů a projektů ve vztahu k dotaci (formou přímých konzulatcí nebo zajištěním studie proveditelnosti)

Zaměření především na dotační programy:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP)
 • Operační program rybářství (OPR)
 • Program rozvoje venkova (PRV)
 • Program péče o krajinu (PPK)
 • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
 • Program 129 130 (Podpora na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a vodních nádrží)

Oblasti získávání dotací:

 • zajišťování dotací v plném rozsahu odbornosti (viz níže)

 Projekce a inženýring

 • projekční práce v rozsahu odbornosti (viz níže),
 • studie proveditelnosti
 • inženýrská činnost (zajištění územních rozhodnutí, stavebních povolení a dalších rozhodnutí nebo stanovisek orgánů státní správy)

 Poradenství, průzkumy a studie

 • kompletní poradenství v rámci odbornosti (viz níže)
 • zpracování revitalizačních studií území, včetně zajištění potřebných průzkumů
 • zpracování jiných koncepčních materiálů v rámci odbornosti (viz níže)

 


  Odbornost  

 • odbahňování rybníků, rekonstrukce rybníků, výstavba rybníků
 • revitalizace toků
 • tůně a mokřady
 • protierozní opatření
 • protipovodňová opatření
 • revitalizace rašelinišť
 • rybí přechody
 • optimalizace vodních poměrů v krajině
 • opatření na podporu chráněných druhů a chráněných území
 • zeleň ve volné krajině
 • další opatření související s ochranou přírody a krajiny

Kontakt

Ing. Jan Neuwirth
Stupická 1a, Praha 10 - Strašnice
728 310 501

  

V roce 2014 jsem založil společnost KRAJINOPROJEKT s.r.o. Živnost nyní provozuji pouze vyjímečně, pro drobné zakázky, zejména pro neplátce DPH.

 

Aktualizace webových stránek byla ukončena, navštivte nás prosím na www.krajinoprojekt.cz.